top of page

Algemene voorwaarden van de firma Woll-Pate

§1 Geldigheid voor ondernemers en definitie van termen
(1) De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen tussen ons en een consument in de versie die geldig was op het moment van de bestelling.

Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die grotendeels niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of onafhankelijke professionele activiteit (§ 13 BGB).

§2 Totstandkoming van een contract, opslag van de contracttekst
(1) De volgende regels met betrekking tot het sluiten van een contract zijn van toepassing op bestellingen geplaatst via onze internetwinkel http://www.wollkosmos.de.

(2) In het geval van het sluiten van het contract komt het contract met

Woll-Pate
Nicole Winkler
Walkürenstraße 7
D-10318 Berlijn

voorwaarden.

(3) De presentatie van de goederen in onze online winkel vormt geen wettelijk bindend contractaanbod van onze kant, maar is slechts een niet-bindende uitnodiging aan de consument om goederen te bestellen. Door het bestellen van de gewenste goederen doet de consument een bindend aanbod om een koopovereenkomst te sluiten.
(4) De volgende regels zijn van toepassing wanneer een bestelling wordt ontvangen in onze online winkel: De consument dient een bindend contractaanbod in door de bestelprocedure in onze online winkel met succes te voltooien.

De bestelling vindt plaats in de volgende stappen:

1) Selectie van de gewenste goederen
2) Bevestig door op de knop "Bestellen" te klikken
3) Controleer de informatie in de winkelwagen
4) Druk op de knop "Afrekenen"
5) Registratie in de internetwinkel na registratie en invoer van de gegevens van de aanvrager (e-mailadres en wachtwoord).
6) Nog een controle of correctie van de respectievelijke ingevoerde gegevens.
7) Bindende verzending van de bestelling door te klikken op de knop "bestellen met kosten" of "kopen"

Voor de bindende verzending van de bestelling door op de "terug" -knop te drukken in de internetbrowser die hij gebruikt na het controleren van zijn gegevens, kan de consument terugkeren naar de website waarop de gegevens van de klant zijn vastgelegd en de invoerfouten corrigeren of corrigeren Sluit de internetbrowser om het bestelproces te annuleren. We bevestigen de ontvangst van de bestelling onmiddellijk door een automatisch gegenereerde e-mail ("orderbevestiging"). Hiermee aanvaarden wij uw aanbod.

(5) Opslag van de contracttekst voor bestellingen via onze internetwinkel: we slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. U kunt de algemene voorwaarden ook altijd bekijken op http://www.wollkosmos.de/agb.html. U kunt uw eerdere bestellingen bekijken in ons klantengedeelte onder Mijn account -> Mijn bestellingen.

§3 prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldatum
(1) De getoonde prijzen zijn inclusief BTW en andere prijscomponenten. Er zijn ook eventuele verzendkosten.

(2) De consument heeft de mogelijkheid om vooruit te betalen, PayPal, creditcard, automatische incasso.

(3) Indien de consument heeft gekozen voor vooruitbetaling, verbindt hij zich ertoe de aankoopprijs onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te betalen.

§4 levering
(1) Tenzij we duidelijk anders hebben vermeld in de productbeschrijving, zijn alle artikelen die we aanbieden klaar voor onmiddellijke verzending. De levering vindt uiterlijk binnen 3 werkdagen plaats. Bij vooruitbetaling begint de leveringstermijn op de dag nadat de betalingsopdracht is verzonden aan de bank die verantwoordelijk is voor de overboeking en, voor alle andere betaalmethoden, op de dag nadat het contract is gesloten. Als de periode eindigt op een zaterdag, zondag of feestdag op de plaats van levering, eindigt de periode op de volgende werkdag.

(2) Het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde verslechtering van het verkochte artikel gaat ook pas over op de koper wanneer het artikel wordt overgedragen aan de koper.

§5 eigendomsvoorbehoud
We behouden het eigendom van de goederen tot volledige betaling van de aankoopprijs.

*************************************************** ***************************************************

§6 Herroepingsrecht van de klant als consument:
Herroepingsrecht

Consumenten hebben een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepaling, waarbij consumenten elke natuurlijke persoon zijn die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die grotendeels niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of onafhankelijke professionele activiteit:

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen te annuleren zonder opgaaf van reden.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen

Nicole Winkler
Walkürenstraße 7
D-10318 Berlijn
E-mail wollkosmosp@gmail.com

u informeren over uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief die per post, fax of e-mail wordt verzonden). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde annuleringsformulier, maar dit is niet verplicht.

Gevolgen van intrekking

Als u dit contract annuleert, hebben we alle betalingen gedaan die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u voor een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die we aanbieden) hebben) om onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen terug te betalen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de periode van veertien dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

Einde intrekking

*************************************************** ***************************************************

§7 herroepingsformulier

Modelformulier voor herroeping
(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)
Aan :

Nicole Winkler
Walkürenstraße 7
D-10318 Berlijn
E-mail wollkosmos@gmail.com

Ik / wij (*) herroepen hierbij het door mij / ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / de levering van de volgende dienst (*)

_____________________________________________________

Besteld op (*) / ontvangen op (*)

__________________

Naam van de consument (en)

_____________________________________________________

Adres van de consument (en)


_____________________________________________________

Handtekening van de consument (en) (alleen voor kennisgeving op papier)

__________________

datum

__________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

§8 garantie
De wettelijke garantieregels zijn van toepassing.

§9 contracttaal
Als contracttaal is Duits uitsluitend beschikbaar.

*************************************************** ***************************************************

§10 klantenservice
Onze klantenservice voor vragen, klachten en klachten is op werkdagen bereikbaar van 9.00 uur tot 18.00 uur.

Telefoon: 0175 4325093
Fax:
E-mail: wollkosmos@gmail.com
ter beschikking.

*************************************************** ***************************************************

Vanaf december 2018

Gratis voorwaarden gemaakt door agb.de.

bottom of page